Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Företagsstöd för landsbygden börjar betalas ut i februari

Tidtabellen för beslut om och utbetalning av företagsstöd för landsbygden har fastställts. I mitten av december börjar NTM-centralerna fatta beslut med anledning av ansökningarna om företagsstöd. Utbetalningen av företagsstöd blir möjlig i mitten av februari 2016.

I januari 2016 börjar NTM-centralerna fatta beslut om projektstöd för landsbygden. Information om när projektstöden kommer att betalas ut ges senare.

Läs mera:

 


Regional information