Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Delegation för förnyelse i regionerna tillsatt

Statsrådet tillsatte den 17 december 2015 en delegation för förnyelse i regionerna. Dess mandatperiod inleds den 1 januari 2016 och sträcker sig till utgången av den nuvarande regeringsperioden. Delegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Delegationen för förnyelse i regionerna har till uppgift att dra upp riktlinjerna för strategiska helheter som gäller regionutvecklingen samt regeringsperiodens regionutvecklingsbeslut, samordna de olika förvaltningsområdenas åtgärder samt följa upp hur regionerna utvecklas och vilka effekter olika åtgärder har. Arbetet har ett nära samband till andra samarbetsorgan som främjar regionutvecklingen.

Läs mera:


Regional information