Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

ESF- och ERUF-utlysning i västra Finland under tiden 17.12.2014-16.2.2015 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Inom ramen för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014­–2020 öppnar NTM-centralen i Mellersta Finland en ESF- och ERUF-utlysning i regionen Västra Finland då vi söker projekt som främjar sysselsättning, bättre produktivitet och arbetshälsa och ökad social inkludering:

ESF- och ERUF-utlysning i Västra Finland (17.12.2014 - 16.2.2015)


Regional information