Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Svåra tjäl- och menföresproblem torde kunna undvikas nästan överallt

I vår förväntas mindre tjäl- och menföresproblem än normalt i största delen av landet. Den milda vintern har ändå lett till skador på vägarna.

Tjällossningen förväntas vara lättare än normalt på grusvägarna i största delen av landet. Bara i Kajanaland förutspås tjällossningen vara svårare än normalt och vid Bottenviken och i södra Lappland normal. De belagda vägarna har lidit av vinterns milda och regniga väder klart mera än normalt.

Tjälen har redan börjat smälta och menförestiden börjar mycket tidigare än normalt. Man kan vara tvungen att införa viktbegränsningar i vår, precis som så ofta under de senaste åren. Den milda vintern har redan nu orsakat ytliga tjälskador på grusvägarna, varvid den mjuka ytan försvårar trafiken.

För skärgårdens förbindelsefartygstrafik har hela vintern varit lätt. Också på rutter där vintern vanligen orsakar problem har trafiken nu kunnat skötas med förbindelsefartyg.

Förekomsten av tjällossning beror på vädret under våren. Torrt och soligt väder samt nattfrost håller den begynnande tjällossningen i schack. De flesta tjälfarliga vägarna finns i de mellersta delarna av landet, där marken och terrängförhållandena är gynnsamma för tjälbildning och där antalet grusvägar är stort.

Läs mera:

Meddelanden från regionen (på finska):


Regional information