Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Det regionala transportstödet fortsätter

Statsrådet utfärdade den 18 december 2014 en förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017. Transportstödet är avsett för transporter av produkter som små och medelstora företag (SMFföretag) verksamma i glesbebyggda områden har tillverkat. Stödet kompenserar för sådana högre transportkostnader som beror på långa avstånd.

Det regionala transportstödets innehåll kvarstår i huvudsak oförändrat. I den nya förordningen höjs alla transportstöd något och det minsta beviljade stödet höjs till 1 000 euro per år. Även antalet olika stödnivåer enligt transportsträckans längd minskas och det ställs ett mottagarspecifikt maximibelopp för det årliga stödet. Genom dessa ändringar förbättrats stödets effekter samt skapas klarhet i stödsystemet.

Förordningen om regionalt transportstöd träder i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas på transporter som utförs 2014–2017. Transportstöd för transporter som inleds under 2014 ska sökas vid NTM-centralen senast den 1 juni 2015. Avsikten är att ansökan om transportstöd ska komma igång så fort som möjligt efter årsskiftet.

Läs mera:

 

 


Regional information