Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työttömyys hieman kasvanut maakunnassa - naisten tilanne miehiä
parempi (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli marraskuun lopussa 18 100 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 200 (1,4 %) enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja oli noin 1 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Työvoimalle on kuitenkin edelleen runsaasti kysyntää. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin marraskuun aikana avoimeksi 3 600, mikä on 600 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Kaikkiaan avoimia työpaikkoja oli TE-toimistossa tarjolla marraskuun aikana 7 700 eli 1 700 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli marraskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 9,7 %, mikä on lähes sama kuin vuosi sitten (9,6 %). Koko maan työttömyysaste oli marraskuun lopussa 8,7 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodon 5,6 %:n sekä Taivalkosken ja Vaalan 12,8 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa reilu 10 200, työttömyysaste oli 10,5 %.

Useimmissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa työttömien määrä lisääntyi vuoden takaiseen verrattuna. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuodon ohella Kalajoella, Limingassa ja Reisjärvellä (kaikissa 6,5 %), Kempeleessä (6,8 %) sekä Alavieskassa (6,9 %). Taivalkosken ja Vaalan jälkeen seuraavaksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Raahessa (12,6 %) sekä Kärsämäellä, Oulaisissa ja Siikalatvassa (kaikissa 11,0 %).

Marraskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työttömistä miehiä oli 10 800 ja naisia 7 300. Vuoden aikana naisten työttömyys väheni, mutta miesten työttömyys kasvoi. Naisia oli työttömänä 500 vähemmän, kun taas työttömien miesten määrä kasvoi 800:lla viime vuoden marraskuusta. Työttömyys väheni lähes kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli marraskuun lopussa 4 300 eli 800 (-15 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä 2 700 (heistä alle 20-vuotiaita oli 600) ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 000.  Nuorten työttömyys aleni 2 %, mutta yli 50-vuotiaiden työttömien määrä sen sijaan lisääntyi hieman (0,1 %) viime vuoden marraskuusta.

Uusia työpaikkoja (3 600) tuli marraskuussa avoimeksi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (1 000 paikkaa, mm. lähihoitajat, kiinteistöhuollon työntekijät, kokit), muiden työntekijöiden ammattiryhmälle (900 paikkaa, mm. rakennusapulaiset, toimisto- ja laitossiivoojat, keittiö- ja ravintolatyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyön-tekijöille (700 paikkaa, mm. kirvesmiehet, rakennustyöntekijät).

Marraskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 050 henkilöä, mikä on 550 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli marraskuun lopussa 33,3 %, se on 1,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten marraskuussa. Palveluittain eniten osallistujia (4 300) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 900 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 400 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli noin 1 950 sekä työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 1 800 henkilöä. Lisäksi työ- tai koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 1 000 henkilöä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: [email protected]

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: [email protected]


Regional information