Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pirkanmaan työttömyyden kasvu suurinta koko maassa

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 marraskuussa kasvanut 7,1 prosenttia verrattuna vuoden 2018 marraskuuhun. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin 436 kpl enemmän kuin vuotta aiemmin, eli kaikkiaan 5 565 kpl. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 marraskuussa 21 511 henkilöä, kasvua vuositasolla 1 418 henkilöllä, näistä lomautettujen osuus oli 460 henkilöä. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 8,7 prosenttia. Kunnista kahdessa oli alle 6 prosentin työttömyysaste ja alle seitsemän prosentin työttömyysasteeseen päästiin vielä lisäksi viidessä kunnassa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet selvästi vuositasolla verrattuna. Tilanne kokonaisuudessaan eri kohderyhmien osalta olisi hyvällä tasolla. Tampereen työttömyysaste korostuu muihin kuntiin verrattuna oltuaan 10,5 prosenttia marraskuussa 2019 . Tampereella työttömien määrä kasvoi 647 henkilöllä, tosin valtaosa oli lomautettuja. 
 
 
 
 
 
 

Regional information