Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för november: Arbetslösheten minskar långsammare på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

I slutet av november fanns det sammanlagt 6621 arbetslösa arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå. Det är 17 färre än för ett år sedan. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 71 personer, vilket delvis förklaras av normal konjunkturväxling. Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska, men långsammare än tidigare. Ungdomsarbetslösheten minskar och antalet arbetslösa under 25 år var 11 färre än året innan.

På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften lägst i Fastlandsfinland (5,7%). Motsvarande andel för hela landet är 8,7%. På Österbottens NTM-centrals område var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften lika stor som i oktober.

Bristen på arbetskraft på väg att bli kronisk

Arbetslösheten minskar långsammare på Österbottens NTM-centrals område. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med mindre än en procent (0,3 %). Dessutom ökade antalet heltidspermitterade från föregående år. I november fanns det ändå fler nya lediga jobb att söka än ett år tidigare. Enligt Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel håller rekryteringsproblemen på att bli kroniska. I april rapporterade hälften av företagen om rekryteringsproblem och i november uppgav mer än 50 procent av företagen att bristen på arbetskraft är ett hinder för tillväxten. Finland börjar så småningom få upp ögonen för den skriande bristen på arbetskraft. Att öka arbetskraftsinvandringen, locka hit internationella talanger och rekrytera de utlänningar som redan finns i landet är ett mycket omdiskuterat tema både inom näringslivet och hos offentliga aktörer. I januari arrangerar Talent Coastline och Eures-nätverket tillsammans med företagarorganisationerna, de regionala utvecklingsbolagen och handelskammaren fem olika evenemang på temat rekrytering av internationella talanger i Österbotten och Mellersta Österbotten.

- Avsikten är att presentera vilka verktyg vi kan erbjuda den som vill rekrytera internationell arbetskraft och att höra arbetsgivarnas behov och önskemål, berättar kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta.

Kontinuerligt lärande för kompetensutveckling

Den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande fokuserar på kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder. Målet är att svara på de behov som förändringarna i arbetslivet ger upphov till. Genom kompetensutveckling stöds meningsfulla arbetskarriärer, en god sysselsättningsutveckling, statsfinanser som är i balans samt företagens konkurrenskraft och produktivitet.

- NTM-centralen i Österbotten kommer att göra en omfattande kompetenskartläggning under våren. Kartläggningen ger oss bättre förutsättningar att utreda behoven av arbetskraft på kort sikt, berättar Cucinotta.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Mediekontakt och intervjuförfrågningar:
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652, [email protected]


Regional information