Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lapissa marraskuussa alle 8 200 työtöntä (Lappi)

Työttömyyden aleneva kehitys jatkui Lapissa, joskin hidastuen. Marraskuun lopussa työttömiä oli 8 160, mikä on 380 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä on ollut viimeksi vähemmän 30 vuotta sitten ja marraskuusta 2015 työttömien määrä on vähentynyt yli 5 100:lla.

Työttömyyden kehityksessä näkyy lomautusten määrän lisääntyminen 120:llä eli kolmanneksella vuodentakaisesta. Lisäksi siihen heijastuu aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistuvien määrän aleneminen. Palveluihin osallistui marraskuun lopussa yli 400 lappilaista vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa seutukunnissa. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,0 %, alin Sodankylässä 6,5 % ja korkein Savukoskella 18,5 %. Koko maan keskimääräinen (8,7 %) alittui viidessä ja 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa.

Vahvimmin työttömyys väheni vuodentakaisesta 20-29-vuotiailla ja lisääntyi ainoastaan ikäryhmissä 30-24 ja alle 20-vuotiaat. Pitkäaikatyöttömyyden väheneminen on hidastunut, mutta yli puolittunut kolmen vuoden takaisista lukemista. 

Työvoiman kysyntä jatkui vilkkaana marraskuussa. Kuukauden aikana Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi 1 795 työpaikkaa, mikä on yli neljänneksen enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Työvoiman kysynnässä näkyvät erityisesti matkailun, hoitoalan ja rakentamisen työvoimatarpeet.

Lapin ELY-keskuksen marraskuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja, Tero Hyttinen 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu 2019) julkaistaan 24.1.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Regional information