Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa marraskuun 2019 lopussa 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 13 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski 7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli marraskuun lopussa 14 633 työtöntä työnhakijaa, mikä on 228 henkilöä (- 1,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä laski 4,9 prosentin verran. Etelä-Karjalassa työttömiä oli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,8 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 231, mikä vastaa 8,4 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä pieneni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa. Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Imatralla, Miehikkälässä, Parikkalassa, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Virolahdella.

Korkein työttömyysaste marraskuun tilastoissa oli Imatralla (14,2 %) ja matalin Taipalsaarella (6,7 %).

Nuoria työttömiä noin 7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten - pitkäaikaistyöttömyys myös edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan, Kotka-Haminan, Lappeenrannan ja Imatran seuduilla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 6110 henkilöä, 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa marraskuun lopussa 13 prosenttia (- 530 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi keskiasteella ja ylemmällä korkeakouluasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 6,2 prosentin verran (- 231 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 24 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden, sotilaiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun aikana avoinna 1 597 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 5,8 prosenttia (87 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kotkan seudulla työpaikkojen määrä kasvoi. Kouvolan ja Lappeenrannan seuduilla työpaikkojen määrä oli edellisvuoden tasoa. Imatran seudulla työpaikkoja oli viime vuoteen verrattuna vähemmän.

Uusista avoimista työpaikoista 84 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyntiedustajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, lähihoitajille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Marraskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 492 henkilöä (- 9,4 %). Aktivointiaste oli 33,9 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 22 000, mikä on noin 1 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli marraskuun lopussa yhteensä 1 582 henkilöä. Määrä on noin 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 68 prosenttia oli yksityisen sektorin, 30 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.


Regional information