Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Järvi-Suomelle laaditaan yhteinen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma (Kaakkois-Suomi)


 

Järvi-Suomen alue syventää yhteistyötä maaseudun kehittämistyössä. Tavoitteena on monipuolisen ympäristönhoidon kääntäminen alueen vahvuudeksi sekä kilpailukyky- ja vetovoimatekijäksi.

Järvi-Suomi on ainutlaatuinen alue Euroopassa. Alueella on useita suuria järviä kuten Saimaa, Päijänne, Pielinen, Keitele ja Kallavesi, niihin yhdistyvä valtava pienvesien verkosto sekä suuret joet, Kymijoki ja Vuoksi, joiden kautta järvialue kytkeytyy myös Itäiseen Suomenlahteen. Alueen kaikki elinkeinotoiminta ja asutus sijoittuu lähelle vesistöjä, mikä lisää vesistöjen kuormitusriskiä. Järvi-Suomella on muihin alueisiin verrattuna tämänkaltaisia erityisiä ympäristönhoitotarpeita, mutta myös mahdollisuuksia tuottaa monenlaisia ympäristöhyötyjä. Vesistöjen ohella Järvi-Suomen erityisyyttä ovat nurmipohjainen nautakarjatalous, korkean luonnonarvon maatalousalueet sekä pienipiirteiset metsät, joita hyödynnetään monipuolisesti. Alueen matkailu nojaa vahvasti luontoon.

Ytimessä ympäristö, maaseutuelinkeinot ja vetovoima

Vuoden 2019 aikana laadittavalla Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmalla on ympäristö-, elinkeino- ja vetovoimatavoitteita. Olemassa olevien ympäristötoimien vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen torjunnassa, ravinteiden hallinnassa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä voidaan parantaa monin tavoin. Mahdollisten lisätoimenpiteiden tarvetta on hyvä pohtia yhdessä. Yhteinen ohjelma on myös yhteinen kokeilu- ja oppimisalusta. Alueen elinkeinotoiminta perustuu vahvasti luonnonvaroihin ja samalla vaikuttaa niiden tilaan. Tätä molemminpuolista vuorovaikutussuhdetta on mahdollista parantaa. Lisäksi ohjelmalla tavoitellaan vetovoima- ja imagohyötyjä. Järvi-Suomella on mahdollista kehittyä edelläkävijäksi runsaasti vesistöjä, metsiä ja maatalousmaata sisältävän alueen ympäristönhoidossa ja luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä esimerkiksi ympäristökohteiden monipuolisuuden sekä nurmipohjaisen karjatalouden ansiosta. Alueelle on mahdollista kehittää oma maaseudun ympäristöbrändi.

Ohjelman laadinta on käynnistymässä viiden ELY-keskuksen yhteistyönä. Mukana ovat Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset. Ohjelman laatiminen oli yksi Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suosituksista. Ohjelma tuottaa osaltaan sisältöjä seuraavan ohjelmakauden valtakunnallisiin ja alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat keskeisiä tulevalla EU-ohjelmakaudella.

Osallistava laatimisprosessi

Vuosille 2020-2027 laadittava ohjelma on tarjouspyyntövaiheessa. Ensimmäisenä etappina järjestetään 22. maaliskuuta laaja asiantuntijatyöpaja, jossa tunnistetaan Järvi-Suomen erityisiä ympäristönhoitotarpeita ja käyttökelpoisia toimenpiteitä. Ohjelman laadintaan kutsutaan alkuvaiheessa lähes 300 ympäristön, elinkeinojen, kehittämistyön ja hallinnon asiantuntijaa. Järvi-Suomen omalla alueella olevaa laajaa ympäristö-, elinkeino- ja kehittämisosaamista on tarkoitus hyödyntää laadintatyössä myös jatkovaiheissa.

Voit antaa panoksesi ohjelman laadintaan a) osallistumalla työpajaan ja/tai b) vastaamalla työpajan ennakkokyselyyn viimeistään perjantaina 15.3.2019. Vastaa kyselyyn, vaikka et pääsisi osallistumaan työpajaan. Tule mukaan vaikuttamaan ohjelman sisältöön!

Työpajaan voit ilmoittautua tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/F1F4E94C56E40D0A

Ennakkokyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/F8C1F9C708D572B8

TYÖPAJAN OHJELMA

Aika:                     

Perjantai 22.3.2019 klo 9:30-15:00

Paikka:                 

Warkaus-sali, Kauppatori 4, 78250 Varkaus, http://www.warkaussali.fi/Tiedostot/ws_esite.pdf

Ohjelma:              

09:30-10:00 Aamukahvi (tarjotaan)

10:00-10:05 Tervetulosanat

10:05-10:25 Ministeriön tervehdys, Tarja Haaranen, YM

10:25-10:45 Maatalouden ympäristö- ja ilmastovaikutukset, Perttu Virkajärvi, Luke

10:45-11:00 Työpajan tausta ja tehtävänanto

11:00-12:00 Ryhmätyö 1: Järvi-Suomen erityiset ympäristönhoitotarpeet

12:00-12:30 Ryhmätyön 1 purku

12:30-13:15 Lounas (tarjotaan)

13:15-14:00 Ryhmätyö 2: nykyisten toimenpiteiden käyttötapa ja kohdentaminen sekä uusien toimenpiteiden tarve Järvi-Suomessa

14:00-14:30 Ryhmätyön 2 purku

14:30-15:00 Loppukeskustelu ja lähtökahvit (tarjotaan)

Lisätietoja työpajasta:Tuomas Kuhmonen, Augurix Oy, tuomas.kuhmonen@augurix.fi, puh. 050 5911959
 

Lisätietoja:

- Maija Puurunen, yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen@ely-keskus.fi, puh. 0295 024 074
- Jyrki Pitkänen, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 078
- Ulla Mehto-Hämäläinen, yksikön päällikkö, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 024 577
- Pekka Tahvanainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 026 107
- Juha Kaipiainen, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 026 692


Regional information