Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Enkät om kundnöjdhet: NTM-centralernas kundarbete är av utmärkt kvalitet

– NTM-centralerna utför ett lysande arbete. Resultatet är bättre än någonsin, berömmer överdirektören för NTM-centralen i Nyland, Petri Knaapinen.

Den årliga enkäten om kundnöjdhet omfattade alla av de 15 NTM-centralerna (närings-, trafik- och miljöcentralerna). Enligt responsen har den totala kundnöjdheten fortsatt att förbättras och de långsiktiga satsningar som gjorts på kundbetjäning och personalens yrkesskicklighet syntes som en positiv utveckling.

Resultaten inom finansierings-, utbetalnings-, tillstånds- och övervakningstjänsterna vid NTM-centralen i Nyland har förbättrats som helhet. Kunderna var nöjda med bl.a. sakkunskapen om tjänsterna, vänligheten och rådgivningen.

 – Resultaten visar att ämbetsverket utför ett bra arbete inom varje sektor, gör rätt saker och fokuserar på god betjäning. Vi har lyckats skapa en samarbetskultur där vi gör resultat tillsammans med kunderna.

Även arbets- och näringstjänsterna i Nyland har fått utmärkta resultat i enkäten om kundnöjdhet. På en femgradig (5) skala fick arbets- och näringstjänsterna betyget fyra (4) av företagskunderna och betyget 3,8 av personkunderna.


Regional information