Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Pohjois-Pohjanmaalle nimettiin uusi tulvariskialue Pyhäjoen alaosalle (Pohjois-Pohjanmaa)

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt valtakunnallisesti merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten tekemien ehdotusten perusteella. Pohjois-Pohjanmaalla nimettiin kolme merkittävää tulvariskialuetta: Pyhäjoen alaosa välillä Pyhäjokisuu-Oulainen, Kalajoki välillä Alavieska-Ylivieska sekä Iijoen Pudasjärven taajama.

Kalajoki ja Iijoki nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi.  Pyhäjoen alaosa on nyt mukana uutena alueena. Vuonna 2013 Pyhäjoen keskusta-alueella tapahtui jääpatotulva, jossa vedenpinta nousi nopeasti ja aiheutti vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Myös taloudellisia vahinkoja aiheutui.

Tulvariskialueilla Pyhäjoen, Merijärven ja Oulaisten kunnissa asuu satoja asukkaita, joista osa tulvansuojelupenkereiden tausta-alueilla. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tulvapenkereiden patoturvallisuuslain mukainen kunnossapito sekä vastuut tulee hallita nykyistä paremmin. Mahdollinen pengermurtuma aiheuttaisi tulvatilanteessa vahinkoja ja vaaratilanteita. Pyhäjoen kunnan alueella on jo meneillään hanke penkereiden turvallisuuden parantamiseksi.

Tulvariskialueille laaditaan hallintasuunnitelmat

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa ihmisten terveys ja turvallisuus, ympäristön pilaantuminen, kulttuuriperinnön säilyminen sekä yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot kuten sähkön- ja lämmönjakelu, vesihuolto ja liikenneyhteydet. Nyt nimetyillä Pohjois-Pohjanmaan merkittävillä tulvariskialueilla on yhteensä noin 1400 asukasta harvinaisen, kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan aikana. Tulvauhan alla on myös joitakin kouluja, päiväkoteja sekä mm. sähkön- ja lämmönjakelun kannalta tärkeitä kohteita. Tulvauhan alaista tiestöä on alueilla yhteensä 50-150 km.

Tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuu EU:n tulvadirektiiviin ja kansalliseen tulvalainsäädäntöön, ja arviointi päivitetään kuuden vuoden välein. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotusten pohjalta ja asettanut alueille tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai päivitetään tulvavaara- ja tulvariskikartat vuonna 2019. Vuoden 2021 loppuun mennessä laaditaan tai päivitetään tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne pyritään saavuttamaan. Suunnitelmaan valittuja toimenpiteitä edistetään yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula, puh. 0295 038 434
Vesitaloussuunnittelija Velipekka Latvala, puh. 0295 038 365
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.

Verkossa:


Regional information