Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Työttömyyden muuttujia

Työnhakijoiden kokonaismäärä laski yli 9 600 henkilöllä vuositasolla
Työttömiä työnhakijoita oli lähes 6 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa yli 3800 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten
Uusia avoimia työpaikkoja oli yli 5 100 kpl

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2018
marraskuussa lähes neljänneksen alempi kuin vuoden 2017
marraskuussa. Uusien avoimien työpaikkojen korkea määrä
(5 129 kpl) mahdollistaa positiivisen suunnan työttömyyden
kehityksessä. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden
2018 marraskuussa 20 093 henkilöä, laskua vuositasolla 6
452 henkilöä eli 24,3 prosenttia. Työttömyysaste oli 8,2
prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli
keskimäärin 8,7 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa
työttömien työnhakijoiden määrä laski, osassa jopa
merkittävän paljon, eli yli kolmekymmentä prosenttia vuoden
2018 marraskuussa verrattuna vuoden 2017 vastaavaan
ajankohtaan. Kunnista kuudessa oli joko 6 prosenttia tai alle 6
prosentin työttömyysaste. Valtakunnallisesti verrattuna
Pirkanmaan työttömyyden lasku oli kärkitasoa.
Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen
haaste. Työttömien miesten työllisyyskehityksessä oli
edelleen muutosta parempaan suuntaan. Samalla
talouskasvu näyttää säilyttävän nykyisen tasonsa. Uusia
avoimia työpaikkoja oli vuoden ensimmäisten 11 kk aikana
ollut enemmän kuin viimeiseen 12 vuoteen oli ollut.
Esimerkiksi verrattuna vuoteen 2008 määrä oli keskimäärin 1
500 uutta avointa työpaikkaa enemmän vuonna 2018.
Keskimäärin vuonna 2018 oli uusia avoimia työpaikkoja 5 884
kpl joka oli yli 800 kpl enemmän kuin viime vuonna vastaavana
aikana oli ollut.

Pirkanmaan tyollisyyskatsaus marraskuu 2018 pdf

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx


Regional information