Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistu (Uusimaa, Häme)

Uusi tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2018–2021 kokoaa yhteen tienpidon nykytilan, rahoituksen, tavoitteet ja näkymän tuleville vuosille. Suunnitelma kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Suunnitelma julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa ja se löytyy osoitteesta www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva perustiedonpidon rahoituksen taso on ollut jo vuosia noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Summa kuluu lähes kokonaan tiestön päivittäiseen kunnossapitoon ja ylläpitoon eli toimenpiteisiin, joilla turvataan tiestön päivittäinen liikennöitävyys. Tiestön parantamiseen tai uusiin investointeihin ei tällä rahoitustasolla ole juuri varaa. Huonokuntoisen tiestön määrä alueella on myös jatkuvasti kasvanut, sillä tiestö rapautuu nopeammin kuin sitä nykyresursseilla pystytään korjaamaan.

Hallituksen myöntämät 3-vuotiset valtakunnalliset korjausvelka- ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelmat tuovat tilanteeseen merkittävää parannusta tällä hetkellä. Ne mahdollistavat muutamien pitkään odotettujen hankkeiden toteuttamisen, kuten kantatien 46 perusparantamisen Heinolassa sekä valtatien 2 parantamisen Forssan eteläpuolella. Lisärahoitus näkyy myös lukuisina päällystystyömaina tieverkolla.

Pitkäjänteinen ja kestävä tienpito vaatisi rahoituksen nostamisen pysyvästi nykyistä korkeammalle tasolle. Tällöin olisi myös mahdollista reagoida yhdyskuntarakenteen ja kuljetustarpeiden muutoksiin nykyistä aktiivisemmin ja pitkällä tähtäimellä myös kustannustehokkaammin.

Paljon saadaan silti nytkin aikaan. Suunnitelman karttasovellukseen on koottu lähivuosien tiehankkeet alueella. Voit tarkistaa lähiseudullesi suunnitellut hankkeet vierailemalla sivustolla.

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018 – 2021 –tiivistelmä (pdf 1 Mt)

Lisätietoja:

Johtaja Tuovi Päiviö ja yksikön päällikkö Janne Kojo. Uudenmaan ELY-keskuksen puhelinnumero on 0295 021 000 (vaihde). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].


Regional information