Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala laaditaan tie- ja rakennussuunnitelma (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu esisuunnitelma, josta on annettu toimenpidepäätös v. 2005. Esisuunnitelma-aineistoja on päivitetty ennen tiesuunnitelman käynnistymistä erilaisilla selvityksillä, mm. ympäristöselvityksillä ja sillantarkastuksilla. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella.

Suunnitelmassa valtatie 12 suunnitellaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatien kantavuutta parannetaan noin 9 km:n matkalla. Pohjavesisuojausta rakennetaan noin 1 km. Lisäksi uusitaan 3 siltaa, 1 silta korjataan ja Säkylään suunnitellaan alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Kaksi maanteiden liittymää valtatiellä parannetaan. Lisäksi valtatieltä joitakin yksityistieliittymiä ja suunnitelmassa esitetään näille korvaavat yhteydet.

Ensin hankkeesta laaditaan tiesuunnitelma ja sen perään rakennussuunnitelma. Tavoitteena on saada tiesuunnitelma valmiiksi lokakuussa 2017 ja rakennussuunnitelma tammikuussa 2018, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670–3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15–20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180–4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Tie on liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea ja tien päällystetty leveys on vain noin 7,5 metriä. Myös pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on puutteita.

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä.  

Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse [email protected].

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0400 611 054

- Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 517 1432

- Hankkeen nettisivut


Regional information