Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pappilanniemi on nyt luonnonsuojelualue (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannan Pappilanniemi on nyt pysyvästi rauhoitettu luonnonsuojelualue. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt asiasta tänään päätöksen. Maan omistaa Lappeenrannan kaupunki.  

Pappilanniemen alue on erittäin arvokas ja monimuotoinen eteläisen Saimaan rantametsä. Pappilanniemestä löytää alkuperäistä luontoa aivan suurteollisuuden ja kaupungin läheisyydestä.

Suojelualue on luontolahja satavuotiaalle Suomelle

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna maanomistaja voi perustaa maalleen suojelualueen luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämiseksi. Lappeenrannan kaupunki tarttui haasteeseen juhlavuoden kunniaksi. Suojelualueen perustaminen on vapaaehtoista, ja se tapahtuu ilman korvausta. Suojeltavan alueen pitää kuitenkin täyttää lain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset.

Kaupunki tekee luonnonsuojelualueelle käyttö- ja hoitosuunnitelman, jotta alueen luontoarvot säilyvät vaikka retkeily alueella varmasti lisääntyykin.

Pappilanniemen 28,8 hehtaarin alueelta löytyy monenlaisia elinympäristöjä ja luontotyyppejä, kuten karua kangasmetsää, rehevää lehtoa ja tervaleppäkorpea. Alueelta on havaittu 350 kasvilajia. Siellä voi myös ihailla silokalliota, kallioketoja sekä luonnontilaisena ikääntynyttä metsää keloineen ja lahopuineen.

Lisätietoja :

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Asiantuntija Mervi En
Puh.   0295 029041
[email protected]

Lappeenrannan kaupunki
Kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen
Puh. 040 718 0954
[email protected]

Linkki:

www.luontolahjani.fi


Regional information