Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömiä työnhakijoita 1 900 vähemmän kuin vuosi sitten (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli marraskuun lopussa 22 562 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 935 vähemmän (-7,9 %) kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi edellisestä kuukaudesta 126:lla (0,6 %). Työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdentoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (-16 %), Etelä-Pohjanmaalla (-10 %), Lapissa (-10 %), Etelä-Savossa (-8 %), Hämeessä (-8 %) ja Pohjois-Savossa (-8 %). Vastaavasti työttömyys lisääntyi ainoastaan Satakunnassa (3 %), Pohjanmaalla (2 %) ja Pohjois-Karjalassa (1 %). Kokonaistyöttömyyden laskun lisäksi myös nuorten työttömyys väheni Hämeessä edelleen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa lähes 300 vähemmän (-9,5 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä kasvoi 114 henkilöllä (1,3 %), mutta kasvuvauhti on selvästi hidastunut. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä marraskuun lopussa 12,7 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli marraskuussa 16,1 % ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 31,0 %.

Palveluissa olevien määrä kasvaa edelleen

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hämeessä TE-toimistoon marraskuun aikana 1 931, mikä on 135 enemmän (7,5 %) kuin edellisvuonna. Työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (549), asiantuntijoiden (426) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (362) ammattiryhmissä.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa 9 109 henkilöä, mikä on 452 enemmän kuin vuosi sitten. Palveluissa olleista 2 737 oli omaehtoisessa opiskelussa, 1 871 työllistettynä, 1 767 kuntouttavassa työtoiminnassa, 1 200 työvoimakoulutuksessa, 1 148 työ- tai koulutuskokeilussa, 251 valmennuksessa ja 135 vuorotteluvapaasijaisena. Palveluista omaehtoisessa opiskelussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä kasvoi edellisvuodesta eniten. 

 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159 Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi


Regional information