Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työllisyystilanne; työttömiä vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2016 marraskuussa matalampi kuin vuoden 2015 marraskuussa. Tämä tilanne ennakoitiin jo alkusyksyn aikana. Lukujen valossa työttömien työnhakijoiden määrän aleneva muutos ei ole kuitenkaan vielä toteutunut odotusten mukaisessa mittakaavassa. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli marraskuussa 2016 35 724 henkilöä, laskua vuositasolla 528 henkilöä, eli 1,5 prosenttia. Työttömyysaste oli 14,6 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 12,5 prosenttia. Seitsemässätoista Pirkanmaan kunnassa työttömien työnhakijoiden määrä laski tai säilyi entisellä tasolla vuoden 2016 marraskuussa verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan.  Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste samoin työttömien miesten työllisyyskehitys. Uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole hidastunut, vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen korkea. Tilannetta kuvaa parhaiten kohtaanto-ongelma, vaikka muitakin syitä on tilanteeseen ja sen muuttumattomuuteen. Rekrytointiongelmat ovat hieman vähentyneet. Rakennus-,korjaus ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä työttömyys oli vähentynyt.

Työllisyystilanne ei siis ole kohentunut riittävästi, vaikka uusia avoimia työpaikkoja oli vuoden 2016 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana keskimäärin enemmän kuin kertaakaan 2010-luvulla vastaavana ajankohtana. Avoimien työpaikkojen määrän kasvu kyllä kertoo talouden alkavan kohentua vähitellen.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus marraskuu 2016 pdf

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx


Regional information