Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för november (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 8,8 %.
  • Inom området för NTM-centralen i Österbotten ökade arbetslösheten näst mest (+1,8 %) i landet efter Satakunta. Ökningen i Vasa ekonomiska region var 4 %.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande ökade fortsättningsvis.
  • Redan över en tredjedel av arbetslösa arbetssökande är över 50 år.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under november 961 nya lediga arbetsplatser, vilket är 78 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 525 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 1 017 personer permitterade på heltid i november, vilket är 19 fler än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf).

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information