Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Neuvottelut oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista jatkuvat (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat asettuisivat pääsääntöisesti sen ELY-keskus alueen kuntiin, jossa vastaanottokeskus sijaitsee. Kun oleskeluluvan saaneet asettuvat ympäri Suomen heille pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin alkuvaiheen palvelut. ELY- keskukset vastaavat alueillaan kuntiin ohjaamisesta.

Keski-Suomen ELY-keskus on neuvotellut kuntapaikoista oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Kuntapaikka tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta järjestää oleskeluluvan saaneille asunnon kunnan alueelta. Lisäksi sovitaan vastaanotosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Pakolaisten vastaanotosta voidaan korvata laskennallisia ja erityiskustannuskorvauksia, kuten tulkkaus-, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia soveltuvin osin ja toimentulotuen kustannuksia.

Keski-Suomen kunnista yhteensä jo 7 kuntaa on tehnyt päätöksen tarjota kuntapaikkoja. Päätöksenteko on kesken 16 kunnassa. Neuvotteluissa on mahdollista aikaansaada noin 250 - 300 kuntapaikkaa. Koska kuntapaikkoja on edelleen liian vähän, työ- ja elinkeinoministeriössä on suunnitteilla lisämääräraha erityisesti suurille ja keskisuurille kunnille nykyisen kuntapaikkamäärän nostamiseksi. Kuntapaikkaneuvottelujen ja oleskeluluvan kuntiin sijoittamisen lisäksi ELY-keskusten tehtävänä on perustaa alueellinen yhteistyöryhmä, joka laatii suunnitelman vastaanotosta tulevaisuudessa ja selvittää esimerkiksi alueen asunto- ja työllisyystilannetta ja koulutusmahdollisuuksia.  Työryhmään kutsutaan alueen kuntien, vastaanottokeskusten, TE-toimiston, oppilaitosten sekä työelämän ja 3.sektorin edustajia.

Kotouttamisen edistämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää, että vastaanottokeskuksesta kuntaan ja TE-palveluihin siirtymisen tulisi tapahtua samanaikaisesti, mikä olisi uusi toimintapa. Oleskeluluvan saanut voi rekisteröityä TE-toimiston asiakkaaksi jo vastaanottokeskuksessa. Kotoutumiskoulutukseen on myönnetty 20 miljoonan euron lisämäärärahaa, josta Keski-Suomen osuus on 940 000 €. Lisäkoulutuksen hankinnassa pyritään huomioimaan opetussuunnitelmien uudet vaihtoehtoiset toimintamallit.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija Sari Jokinen, p. 0295 024 551

Maahanmuuttoasiantuntija Arja Harmainen, p. 0295 024 130

 


Regional information