Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Tienpidon hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueelle - toimintaan tehokkuutta ja joustavuutta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueellevuoden 2016 alusta alkaen. Muutoksella tehostetaan ja joustavoitetaan toimintaa sekä turvataan tehtävien hoito riittävillä henkilöresursseilla ja osaamisella joka puolella Suomea. Muutos kohdistuu ELYjen sisäisiin toimintatapoihin. Tienkäyttäjille suunnatut palvelut toimivat kuten ennenkin. Lisäksi yhteistyö kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa säilyy ennallaan.

Laajemmilla hankinta-alueilla yhtenäistetään toimintamalleja ja voidaan niputtaa kohteita optimaalisiin urakkakokonaisuuksiin ELY-keskusten aluerajoista riippumatta. ELY-keskusten aluerajat ylittäviä urakoita on toteutettu aiemminkin, mutta saman yksikön sisällä toimintamalli on systemaattisempaa. Lisäksi henkilöresurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön. ELY-keskusten henkilöstömäärä on vähentynyt viimevuosien aikana rajusti mm. runsaan eläköitymisen ja ELY-keskuksissa käytyjen YT-neuvottelujenseurauksena. Toimintojen keskittämisellä varmistetaan riittävät henkilöresurssit, osaaminen ja sijaistukset tehtävien hoidossa joka puolella Suomea. Myös asiantuntijoiden erityisosaamista voidaan hyödyntää laaja-alaisemmin.

Sisäinen toimintatapamuutos - tienkäyttäjille ja yhteistyökumppaneille hankinta-alueet eivät näy

Valtakunnallinen Liikenteen asiakaspalvelu ja Liikenneviraston Tienkäyttäjän linja palvelevat tienkäyttäjiä jatkossakin kaikissa liikenteeseen liittyvissä asioissa. Myös paikalliset teiden kunnossapitoon ja tiehankkeisiin liittyvät asiat löytyvät edelleen paikallisen ELY-keskuksen nettisivuilta.

ELY-keskukset tekevät laajasti yhteistyötä alueillaan kuntien, maakuntaliittojen, alueen elinkeinoelämän, järjestöjen, medioiden ja palveluntuottajien kanssa. Yhteistyötä jatketaan samaan tapaan ja asiantuntijatjatkavat pääosin samoissa tehtävissä kuin ennenkin. Hankinta-alueet toimivat monipaikkaisesti eli asiantuntijat työskentelevät jatkossakin paikallisten toimijoiden keskuudessa.

Paikallinen ELY-keskus suunnittelee ja rahoittaa, hankinta-alue toteuttaa

Teiden hoitoa, ylläpitoa ja investointeja toteutetaan ELY-keskuksissa yhtenäisin valtakunnallisin linjauksin. Liikennevirasto osoittaa perusväylänpidon rahoituksen kullekin ELY-keskukselle ja paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa paikallisten ELYjen priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

Tienpidon hankinta-alueet ja hankinta-ELY-keskukset

 

Eteläinen hankinta-alue sisältää Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

 

Läntinen hankinta-alue sisältää Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

Itäinen hankinta-alue sisältää Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Pohjoinen hankinta-alue sisältää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten alueet, hankinta-ELY-keskuksena toimii Lapin ELY-keskus.

Hankinta-alueille keskitetään teiden rakenteen parantamiskohteiden, alueellisten investointien, sillankorjausten, päällystystöiden, tiemerkintöjen ja sähköteknisten laitteiden ylläpidon hankinta sekä teiden hoitourakoiden valvonta. Lisäksi maanteiden päivittäisen hoidon kilpailutus keskitetään valtakunnallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Paikallinen ELY-keskus vastaa jatkossakin liikennejärjestelmätyöstä, liikenneturvallisuustyöstä, joukkoliikenteestä, teiden hoidon ja ylläpidon ohjelmoinnista sekä tiehankkeiden suunnittelusta. Lisäksi monilla ELY-keskuksilla on aiemmin keskitettyjä tehtäviä hoidettavanaan, eikä niihin tule muutoksia hankinta-alueiden johdosta.

Tienpidon hankintojen keskittäminen ja hankinta-alueet on hyväksytty ELY-asetuksen muutoksella.

ELY-keskusalueet ja tienpidon hankinta-alueet kartalla

Lisätietoja:
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Jyrki Karhula, p. 0295 029 139.
 


Regional information