Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Hyydetulvariski Pohjois-Pohjanmaalla selkeästi tavanomaista suurempi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Jokien virtaamat ovat kääntyneet laskuun pakastumisen myötä. Pohjois-Pohjanmaalla virtaamat joissa ovat kuitenkin pakastumisesta huolimatta selkeästi suuremmat kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Virtaamat pysyvät jatkossakin keskimääräistä suurempina, koska niin luonnontilaisten kuin säännösteltyjenkin järvien vedenpinnat ovat huomattavan korkealla.

Pakastuminen yhdessä ajankohtaan nähden kovien virtaamien kanssa muodostaa kaikkiin maakuntamme jokiin tavanomaista selkeästi suuremman hyydepatoriskin. Hyydepato voi nostaa vedenpinnan paikallisesti selkeästi normaalia kevättulvakorkeutta ylemmäs. Hyydepadot muodostuvat tyypillisesti jokivarsien koskiosuuksiin, kun alijäähtynyt vesi takertuu koskien kiviin kiinni ja joki alkaa jäätyä pohjasta ylöspäin. Viime vuosina rakennuksille vaaraa aiheuttaneita hyydepatoja on muodostunut mm. Pyhäjoelle, Kiiminkijoelle ja Sanginjoelle. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa kaikkia jokivarsien mökinomistajia tarkastamaan kesämökkiensä tilanteen mahdollisimman pian ja jatkamaan vesistön tarkkailua, kunnes pysyvä jääkansi on jokeen muodostunut.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Olli Utriainen, puh.  040 504 7071
Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, puh.  040 713 9242


Regional information