Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kainuun ELY-keskus ei hyväksynyt Terrafame Oy:n ilmoittamia ylimääräisiä juoksutuksia (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään 23.12.2015 antanut päätöksen koskien Terrafame Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemää ilmoitusta. Kainuun ELY-keskus katsoi, että hätäjuoksutukset ovat sinänsä ympäristö- ja patoturvallisuuden kannalta perusteltuja eikä niitä olisi kiellettävä niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten perusteella. Kaivoksen vesienhallintaan liittyvää tilannetta ei kuitenkaan katsottu yllättäväksi eikä tämän vuoden sadantaa sillä tavoin poikkeukselliseksi, että tilanne olisi katsottava YSL 123 §:n mukaiseksi poikkeukselliseksi tilanteeksi. Näin ollen Terrafame Oy:n ilmoitusta ei hyväksytty eikä juoksutuksia siten voida jatkaa YSL 123 §:n perusteella.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan on välttämätöntä, että Kortelammen ja Latosuon patoaltailla lasketaan vedenpinnan tasoa. Kainuun ELY-keskus toteaa, että toiminnanharjoittajalla on aina velvollisuus ryhtyä toimiin, joilla varaudutaan onnettomuuksiin.
 

 

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, ympäristöturvallisuudesta yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833, patoturvallisuudesta yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856.

 


Regional information