Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Veden lisävarastotilaa valmistuu Talvivaaran kaivosalueelle (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on jatkanut tehostettua valvontaa Talvivaaran kaivosalueella viikonlopun aikana ja maanantaina. Valvonnassa on todettu, että käsiteltyjen vesien varastointiin tarkoitettu Kuljun allas valmistuu pian.

Kuljun altaan pato on viimeistelyä vaille valmis. Ennen käyttöönottoa padolle tulee hyväksyä turvallisuustarkkailuohjelma, ja pato on luokiteltava arvioidun vahingonvaaran perusteella. Kuljun altaaseen voidaan varastoida noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä lupaehdot täyttäviä käsiteltyjä vesiä.

Altaan rakentaminen perustuu Kainuun ELY-keskuksen 19.3.2014 antamaan hallintopakkopäätökseen, joka velvoittaa Talvivaara Sotkamo Oy:n ryhtymään välittömästi allaskapasiteetin lisäämiseen annetun ympäristöluvan mukaisesti. Sama velvoite koskee myös Talvivaara Sotkamon konkurssipesää. Lisäallaskapasiteetin rakentaminen on osa varautumista kevään sulamisvesien hallintaan.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833 (ympäristöturvallisuus),
yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856 (patoturvallisuus).


Regional information