Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Työttömyys Pohjois-Pohjanmaalla 13,5 % (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa yhden  prosenttiyksikön korkeampi (13,5 %) kuin vuosi sitten (2013: 12,5 %).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueella työttömyys laski 722 hakijalla huhtikuun lopusta. TE-toimistossa oli toukokuun lopussa 24 650 työtöntä työnhakijaa. Vuosi sitten työttömiä oli 22 720. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 1 930 henkilöllä eli 8,5 %. Työttömyyden kasvu jatkui jälleen, sillä viime kuussa kasvuprosentti oli 6,2. Naisten työttömyys kasvoi miesten työttömyyttä enemmän.

TE-toimistoon ilmoittautuneiden lomautettujen lukumäärä laski huhtikuun lopusta 367 henkilöllä. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna lomautettujen määrä nousi 510 henkilöllä, lomautettuja oli nyt 1 949 ja vuosi sitten 1 439. Ennakkoilmoituksia toukokuun lopun jälkeen mahdollisista uusista lomautettavista henkilöistä tuli TE-toimistoon 61. Ilmoituksen jättäneistä työpaikoista kaikki ovat Oulun seutukunnasta.

Koko maassa työttömänä oli toukokuun lopussa 302 243 henkilöä (lisäys ed. vuodesta 12,3 %) ja työttömyysaste oli 11,5 %.

Työpaikkojen määrä väheni, mutta niitä täyttyi 160 enemmän kuin vuosi sitten

Toukokuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna 5 005 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 397.  Uusien työpaikkojen määrä on 291 (-10,8 %) vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Työpaikkoja täyttyi 3 297, mikä on 157 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista 720 täyttyi TE-toimiston hakijalla.

Toukokuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 1 851, mikä on noin 352 paikkaa (-16,0 %) vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli kaupallisen alan (402), palvelualan (352), terveydenhuolto- ja sosiaalialan (259) sekä teollisuus- ja varastoalan (237) työmarkkinoilla.

Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä noin 130 vähemmän kuin huhtikuussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaan alueella toukokuun lopussa 4 001. Määrä on 85 vähemmän kuin huhtikuun lopussa. Nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömyys laski huhtikuusta 133 hakijallla. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kuitenkin kasvoi 360 henkilöllä (9,9 %). Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli toukokuun lopussa 20,2 % (koko maa: 14,0 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 680. Vuoden 2013 toukokuusta ikääntyvien työttömyys kasvoi 641 työnhakijalla (9,1 %).

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ei jatkunut. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli 6 182 työnhakijaa. Määrä on kuitenkin 942 enemmän kuin vuosi sitten (kasvua 18,0 %). 

Ulkomaalaisten työttömyys laski. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 868, mikä on 29 vähemmän kuin vuoden 2013 toukokuussa (-3,2 %). EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 172.

Työnhakijoita edelleen viime vuotta enemmän työllistymistä edistävissä palveluissa

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli toukokuun lopussa 10 743 työnhakijaa. Palveluissa olevien määrä nousi viime vuoden toukokuusta 1 388 henkilöllä. Palveluissa olevien määrät olivat suurimpia "muissa palveluissa" (= vuorotteluvapaan sijainen, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu), palkkatuetussa työssä/työharjoittelussa ja työvoimakoulutuksessa.

Aktivointiaste nousi hieman edellisestä kuukaudesta ja oli toukokuun lopussa 30,4 %. Koko maassa aktivointiaste oli hieman matalampi kuin Pohjois-Pohjanmaalla eli 29,6 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Rakennerahastoyksikkö:  rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Rakennerahastoyksikkö:  tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325

Nuorisotakuun toteutumista voi seurata Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston julkaisemasta 'Nuorisotyöttömyys ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Pohjanmaalla' -katsauksesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Alueen tila ja näkymät > Nuorisotakuun seuranta.

Seuraava tiedote ilmestyy 22.7.2014.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot


Regional information