Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Talvivaaran kaivosalueen jätevesien käsittelyä on jatkettu (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on keskiviikkona varmistanut, että konkurssipesä on käynnistänyt uudelleen jätevesien käsittelyn. Jätevettä käsitellään pohjoisella ja eteläisellä vesienkäsittely-yksiköillä. Kaivosalueelta ei johdeta käsiteltyjä jätevesiä luontoon vaan niitä varastoidaan luvanmukaisesti.

Konkurssipesä on saanut käynnistettyä uudelleen lisävesienpuhdistuskapasiteetin hankinnan solmimalla siihen liittyvät ulkomaiset hankintasopimukset. Metallitehtaan nyt ollessa pysähtyneenä alueella tehdään tarvittavat putkistoasennukset uutta käänteisosmoosilaitosta varten.

Konkurssipesä ilmoitti, että metallitehdas käynnistetään huomenna.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833 (ympäristöturvallisuus),
yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856 (patoturvallisuus).


Regional information