Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Taksilupien määrä vähenee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 27.11.2014. Kaakkois-Suomen taksilupien kuntakohtainen enimmäismäärä pienenee lähes kolmella prosentilla (2,7%) vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on vähentänyt taksilupien yhteenlaskettua kuntakohtaista enimmäismäärää viidellätoista (15) henkilöauton luvalla.

Taksilupien kuntakohtaisesta enimmäismäärästä vähennettiin henkilöauton lupia Etelä-Karjalassa asemapaikoilta Imatra (2), Lappeenranta/Joutseno (1), Lappeenranta/Lappeenranta (2) ja Lemi (1) sekä Kymenlaaksossa asemapaikoilta Hamina (2), Kotka (3), Kouvola/Anjalankoski (1), Kouvola/Kouvola (1), Kouvola/Kuusankoski (1) ja Kouvola/Valkeala (1).

Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sellaiselle tasolla, etteivät ne rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikoina, eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Taksilupien kuntakohtaisten enimmäismäärien määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan mm. kuntien väestönkehitystä, väestön ikärakennetta, työpaikkaomavaraisuutta, anniskelulupien määrää ja majoituskapasiteettia.

Keskeisinä taksitarjontaa ja toimialan kehitystä määrittävinä tekijöinä seurataan taksien ajosuoritteita mm. liikevaihtoa, ajokilometrejä ja välitettyjen kyytien määrää sekä olemassa olevia lupamääriä ja niiden suhdetta asukaslukuun.

Taksilupien enimmäismääräpäätöksessä on myös huomioitu Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä (Iitti) käyttöön otettu Kelan sähköinen suorakorvausmenettely, joka kyytien yhdistelyn myötä vähentää Kelan korvaamien taksikyytien määrää.

Taksilupien enimmäismääräpäätöksessä on huomioitu pitkään jatkuneen huonon taloustilanteen vaikutus taksiliikenteen kysyntään erityisesti yritysten ja yksityishenkilöiden kohdalla sekä taksiliikenteen elinkeinotoiminnan kannattavuuteen myös jatkossa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa vuonna 2015 haettavina olevista taksiluvista ja niiden hakuajoista kuulutusmenettelyllä.

Haettavana olevat taksiluvat kuulutetaan kuntakohtaisesti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi), viraston ilmoitustaululla osoitteessa Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola sekä kyseisen kunnan alueella ilmestyvässä maakuntalehdessä.

Liite: Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät 1.1.2015 - 31.12.2015 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella

Lisätietoja: Liikennelupa-asiantuntija Aulikki Kylliäinen, p. 0295 029 182 ja joukkoliikennevastaava Ulla Marjamaa, p. 0295 029 348.
 


Regional information