Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Antalet taxitillstånd per kommun i Nylands NTM-centrals områd (NTM-centralen i Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har med sitt beslut 27.11.2014 fastställt det nya maximiantalet taxitillstånd per kommun för år 2015 enligt lagen om taxitrafik i kommunerna inom Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Antalet taxitillstånd minskar inom NTM-centralens verksamhetsområde med 45 stycken m.a.o 1,3 %.

Vid fastställandet har närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland tagit hänsyn till centrala faktorer som påverkar efterfrågan på taxitjänster, bl.a. befolkningsutvecklingen, befolkningens åldersstruktur, tätortsgraden, tillgången på arbetsplatser och kollektivtrafikens tjänster.

Centrala faktorer av betydelse för taxiutbudet som närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beaktat är bl.a. taxitillståndens antal, utvecklingen av taxitrafikens omsättning och antalet körda kilometrar inom yrkestrafiken samt utvecklingen av antalet taxibeställningar som förmedlas av förmedlingscentralerna. Vid beslutsfattandet har också tagits hänsyn till lönsamhetsutvecklingen för taxibranschen inom regionen.

Tilläggsuppgifter:

gruppschef Jussi Aholainen, tfn. 0295 021 055

Beslutet på svenska (pdf 200 kt)


Regional information