Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Sysselsättningsöversikt september (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Ungdomsarbetslösheten är fortfarande rekordhög.
  • Yrkesmässigt betraktat har arbetslösheten kvantitativt sett ökat mest bland specialister, service- och försäljningspersonal och bland byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare.
  • Antalet personer som har deltagit i frivilliga studier har ökat med över 67 %.
Läs hela översikten här.

Regional information