Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Pohjois-Savossa on käytetty työllistämistä edistäviin palveluihin 28 miljoonaa euroa

Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto ovat käyttäneet tänä vuonna pohjois-savolaisten työnantajien ja työnhakijoiden työllistymistä edistäviin palveluihin yhteensä 28 miljoonaa euroa. Rahoituksella on voitu työllistää yhteensä 2895 henkilöä ja tarjota koulutusta noin 3000 henkilölle. Työnantajille suunnattuihin palkkatukiin on käytetty 15,7 miljoonaa euroa ja osaamista kehittäviin koulutuspalveluihin 10 miljoonaa euroa.  Valmennus- ja kokeilupalveluja on hankittu miljoonalla eurolla.  Starttirahana on maksettu 1,3 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savon TE-toimisto on tukenut yrityksiin työllistymistä 6,3 miljoonalla eurolla. Palkkatuesta kohdentuu 44,8 % nuorisotakuun toteuttamiseen. Palkkatukea voidaan myöntää, kun työnhakijalla on vaikeuksia työllistyä esim. pitkittyneen työttömyyden, ammattitaidon puutteen, vamman tai sairauden vuoksi.  Pohjois-Savolaiset yritykset ovat työllistäneet palkkatuella noin 2 000 henkilöä kuluvan vuoden aikana. Oppisopimuksella alkaneisiin työsuhteisiin on myönnetty palkkatukea 232 henkilölle.  Starttirahalla on aloittanut 224 yritystä. Kunnille ja valtiolle palkkatuen käyttö on vähentynyt ja vuonna 2014 käytettiin rahoitusta yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Valtiolle työllistettävien määrä tulee olemaan noin 65 henkilöä vuonna 2014.

Palkkatuen käyttöä on edistänyt pk-yritysten halukkuus palkata niin nuoria kuin vanhempia työnhakijoita töihin. Uusien työmahdollisuuksien ja työpaikkojen löytämiseksi Pohjois-Savon TE-toimisto on tehnyt yhteistyötä alueen yrittäjäjärjestöjen, kuntien ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa. TE-toimiston ja ELY-keskuksen yrityskontaktointia on edistetty mm. Rekry-juna ja MatchingDay -tapahtumilla, joihin on osallistunut yli sata yritystä ja yli kaksi tuhatta työnhakijaa tämä vuoden aikana. TE-toimiston asiantuntijat ovat käyneet  kuluvan vuoden aikana 1150 pohjois-savolaisessa yrityksessä.

Osaavan työvoiman saatavuus turvataan

Yritysten osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi Pohjois-Savon ELY-keskus on järjestänyt useita yhteiskoulutuksia (Rekry-koulutus) pk-yritysten kanssa, joissa on uudelleen tai täydennyskoulutettu alan osaajia yrityksen tarpeisiin. Työvoimapoliittisilla koulutuksilla on mahdollistettu melkein 3 000 työnhakijan osaamisen täydentäminen tai suuntautuminen uudelle osaamisalueelle. Koulutusta on eniten tarjolla sosiaali- ja terveysalalla, kuljetus- ja metallialoille. Pohjois-Savossa työvoimapoliittista koulutuksista työllistyminen on valtakunnan huippua. Kolme neljästä opiskelijasta työllistyy kolmen kuukauden sisällä koulutuksen päättymisestä.

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon TE-toimisto ovat onnistuneet edistämään työllistymistä käytettävissä olevalla rahoituksella sekä hyvällä yritys- ja kumppanuusyhteistyöllä. Palkkatuen runsaan kysynnän ja työttömyyden kasvun myötä Pohjois-Savon TE-toimisto on sitonut vuoden 2014 määrärahan lähes kokonaan. TE-toimisto ei voi tällä hetkellä tehdä uusia palkkatukipäätöksiä vaikka rahoitukselle olisi kysyntää.

Työttömyyden pitkittyminen pyritään katkaisemaan

Työttömyyden ennustetaan kasvavan edelleen vuonna 2015.  Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto ovat käynnistäneet suunnittelun vuoden 2015 toiminnasta. Työllistymistä edistävät toimenpiteet kohdistuvat jatkossa pääsääntöisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja nuorisotakuun toteuttamiseen. Pohjois-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto tekevät jatkossakin tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteena löytää uusia keinoja maakunnan työllisyystilanteen parantamiseksi ja yritysten osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Liite: Työvoimakoulutukset esitys (ppt, 2 Mt)

 

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 020 020,
kirsi.vainikainen(at)ely-keskus.fi

Toimistonjohtaja Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon TE-toimisto, puh. 0295 026 752,
pasi.patrikainen(at)te-toimisto.fi


Regional information