Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystuilla kehitettiin laajasti koko maakunnan yritystoimintaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kansainvälinen taloustaantuma ja vähentynyt vienti ovat vaikeuttaneet Pohjois-Pohjanmaan yritysten menestystä viime vuosina. Kehittämisaktiivisuutta ja yritysten halua uusiutua tämä ei kuitenkaan ole nujertanut. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki ohjelmakaudella 2007–2013 noin 2 200 myönteistä yritystukipäätöstä ja yritystukea myönnettiin lähes 140 miljoonaa euroa. Alueellisen kohdentumisen näkökulmasta tuilla kehitettiin kattavasti koko maakunnan elinvoimaa tukien painottuessa suhteellisesti enemmän reuna-alueille. Yritystuilla edistettiin muiden muassa toimialarakenteen monipuolistumista, yritysten kansainvälistymistä ja aiempaa parempaa liiketoimintaosaamista. Tuella keskityttiin pk-yritysten kehittämiseen avustamalla elinkaariensa eri vaiheessa olevia yrityksiä.

Euromääräisesti eniten tukea kohdistui Oulun seudulle ja suhteellisesti tarkasteltuna Oulun seudun osuus koko yritystuesta oli hieman alle puolet (47 %). Oulun seudulla merkittäviä painopisteitä oli vastata ICT-alan rakennemuutokseen ja kehittää kasvavia korkean teknologian aloja. Kun yritystukien alueellinen kohdentuminen suhteutetaan seutujen väestön, työllisten ja yritystoimipaikkojen osuuksiin, menestyivät parhaiten Nivala-Haapajärven ja Haapavesi-Siikalatvan seudut. Ohjelmakaudella 2007–2013 yritystukea kohdennettiin suhteellisesti paljon seuduille, jotka ovat etäällä maakuntakeskuksesta. Maakuntakeskuksen ulkopuolella painottui erityisesti investoinnit seudullisesti vahvoille teollisuusaloille (mm. kone- ja metalliteollisuus, puutuote-teollisuus) ja matkailuun.  

Kaikkiaan myönteisillä yritystukipäätöksillä tavoiteltiin noin 8 800 uutta työpaikkaa ja 450 uutta yritystä ohjelmakaudella 2007–2013. Yrityksen kehittämisavustus on suhteellisesti merkittävin tukimuoto: edellisellä ohjelmakaudella tehtiin yli 1600 myönteistä tukipäätöstä ja tukea jaettiin noin 108 miljoonaa euroa. Yritysten toimintaympäristöjä kehittäviä tukipäätöksiä tehtiin reilu 60 ja niihin suunnattiin yli 12 miljoonaa euroa. Näissä toimenpiteissä mm. jalostettiin yritysideoita, kehitettiin yhteismarkkinointia, lisättiin yhteistyöverkostoja ja luotiin testausympäristöjä.

Lisätietoja:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualue:  johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 051, leila.helaakoski(at)ely-keskus.fi
Alueellisen kohdentumisen tarkastelu: asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 116, jarkko.pietila(at)ely-keskus.fi
Yritystoiminnan kehittämisen tukimuodot ja tuen kriteerit: asiantuntija Anne Pulkkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 117, anne.pulkkinen(at)ely-keskus.fi
 


Regional information