Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kantatien 86 (Ouluntie) liittymän parantaminen Vieskankadun ja Savelantien (mt 18189) liittymän kohdalla, Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa Ylivieskaan kantatielle 86 Vieskankadun ja Savelantien liittymän parantamiseksi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on liittymän liikenneturvallisuuden ja liikenteen toimivuuden parantaminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan kantatielle 86 Vieskankadun ja Savelantien liittymään kaistajärjestelyt ja liikennevalot. Vieskankadun ylittävän kevyen liikenteen väylän suojatie tuodaan liikennevalojen yhteyteen. Liittymän eteläpuoleinen linja-autopysäkki siirretään liittymän pohjoispuolelle.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille yleisötilaisuudessa tiistaina 25.11.2014 klo 17.00-18.30 Ylivieskan kaupungintalolla osoitteessa Kyöstintie 4, Ylivieska. Tilaisuudessa otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta ja ehdotuksia.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 300 000 € (alv 0 %). Hankkeen rakentamisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä.

Lisätietoja antavat:
Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259
Kuntatekniikan päällikkö Mauri Haikola, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 4294 230
Projektipäällikkö Eerik Jarkko, Destia Oy, puh. 050 409 3940


Regional information