Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton, Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan tiedote

Kainuulle haetaan äkillisen rakennemuutoksen alueen asemaa

Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus, Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta tulevat jättämään hakemuksen Kainuun nimeämisestä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Talvivaaran kriisin vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämät toimenpide-ehdotukset eli kasvusuunnitelma tullaan toimittamaan ministeriölle marraskuun loppuun mennessä. Toimenpide-ehdotukset valmistellaan maakunnan yhteistyöryhmässä syyskuussa hyväksytyn maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sekä äkillisen rakennemuutoksen työryhmän ennakoivan valmistelutyön pohjalta.

Talvivaaran kriisi on vaikuttanut Kainuun työttömyyden kasvuun ja aluetalouden tilaan vuoden 2013 loppukesästä lähtien. Huhtikuussa 2014 julkaistussa Helsingin yliopiston aluetalousmallilla tehdyssä laskelmassa Talvivaaran tilanteen suoraksi ja välilliseksi kokonaisvaikutukseksi työttömyyden kasvuun Kajaanin seutukunnassa arviointiin kaksi prosenttiyksikköä. Työttömyyden jo tapahtunut kasvu ja työttömyysjaksojen pidentyminen tulevat lisäämään alueen kuntien työllisyyden hoidon menoja ja vastaavasti vähentämään kuntien kykyä panostaa yrityskehittämiseen.

Talvivaaran kriisin negatiivisten aluevaikutusten torjumiseksi tarvitaan mahdollisimman nopeavaikutteisia yritys- ja muita investointeja, joiden työllistävät vaikutukset kohdentuvat mahdollisimman hyvin kaivosalan lisäksi muihin kriisistä kärsiviin toimialoihin, yrityksiin ja työntekijöihin.

Äkillistä rakennemuutosta on hoidettava vahvistamalla Kainuun elinkeinollista uudistumista. Laaja-alaisimmat kestävät työllisyysvaikutukset on saavutettavissa kaivannaisalan lisäksi metsäraaka-aineeseen perustuvassa biotaloudessa ja matkailussa. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan investointeja liikenneverkkoon sekä pilottihankkeisiin. Yhdessä äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden kanssa investoinnit synnyttävät työllisyyttä ja vahvistavat kärkialojen toimintaympäristöä. Liikenneinvestointien ja pilottihankkeiden tarve korostuu, jos Talvivaaran konkurssivaiheen selvittäminen venyy.

Äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmat tullaan valmistelemaan normaalien aluekehitystoimenpiteiden tapaan Kainuun liiton vetovastuulla. Kainuun liitto virallistaa valmisteluryhmän, johon osallistuvat keskeiset sidosryhmien edustajat. Kainuun maakuntahallitus käsittelee äkillisen rakennemuutoksen toiminnan käynnistämistä maanantaina 17.11.2014.

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylijohtaja Kari Pääkkönen, 029 502 3800,
Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, 044 7970 197,
Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, 044 7100 303,
Sotkamon kunnanjohtaja Petri Kauppinen, 044 7502 111.


Regional information