Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Jättiputki ja muut vieraslajit saivat kyytiä Puutarhakarkulaiset kuriin  -hankkeessa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Vieraslajien torjuntaan keskittynyt Puutarhakarkulaiset kuriin –hanke on päättynyt. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) rahoittaman hankkeen tavoitteena oli aktivoida Pirkanmaalla kuntalaisia ja paikallisyhteisöjä yhteistyöhön vieraskasvien alueellisen leviämisen estämiseksi ja parantaa samalla asuinympäristöjen viihtyisyyttä. Samalla toteutettiin valtakunnallista vieraslajistrategiaa Pirkanmaalla ja hillittiin vieraskasvien leviämistä. Ensisijaisesti torjuttiin jättiputkea. Muita torjuttavia vieraskasveja olivat jättipalsami ja komealupiini.

Yleisölle avoimissa torjuntatapahtumissa opastettiin osallistujia tunnistamaan ja torjumaan vieraskasveja sekä samalla motivoimaan osallistujia huolehtimaan omasta asuinympäristöstään. Torjuntatapahtumien järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa on hyödynnetty paikallisia yhteistyöverkostoja, kuten 4H-liiton, Pirkanmaan Marttojen sekä Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistyksiä, maamiesseuroja, omakoti-, asukas- ja kyläyhdistyksiä, ympäristönsuojeluyhdistyksiä sekä kuntien viranomaisia. Osallistamalla asukkaita torjuntatyöhön on pyritty kannustamaan yhteisöjä jatkamaan torjuntatyötä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Yli 100 talkootapahtumaa 17 kunnassa

Hankkeen kolmen toimintavuoden aikana toteutettiin runsaat sata talkoomuotoista torjuntatapahtumaa 17 Pirkanmaan kunnassa. Torjuntatapahtumiin osallistui noin 800 henkilöä ja talkootunteja kertyi yhteensä runsaat 2600. Torjuntakohteet löytyivät hankkeen verkkosivujen havaintoilmoittimen kautta tai kuntalaisten suorien yhteydenottojen perusteella. Verkossa toimivan havaintoilmoittimen avulla myös kartoitettiin vieraskasvien esiintyvyyttä Pirkanmaalla.

Puutarhakarkulaiset kuriin –hanke rahoitettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 290 000 €.  Hankkeen toteuttivat 1.1.2012 - 31.6.2014 yhteistyössä Ahlmanin koulun Säätiö, 4H-liiton Länsi-Suomen toimipiste, Pirkanmaan Martat ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Ilmoita vieraslajihavainnoista www.vieraslajit.fi -sivustolle

Hankkeen päättymisen myötä www.puutarhakarkulaiset.fi sekä https://www.facebook.com/puutarhakarkulaiset  sivustoja ei enää päivitetä. Sivuilta löytyy kuitenkin edelleen tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta. Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa keväällä 2014 avatulla www.vieraslajit.fi -sivustolla.

Kuvassa oleva yli kaksimetrinen jättiputkiyksilö kasvaa aurinkoisella ja lämpimällä kasvupaikalla ja on jo varistanut siemenensä maahan. Tässä tapauksessa kukintojen keräämisestä ei ole enää hyötyä. Kuva: Puutarhakarkulaiset kuriin –hanke.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, suunnittelija Tiina Schultz, puh. 0295 036 382, tiina.schultz(at)ely-keskus.fi


Regional information