Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,5 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 8940 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 402 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 464 hengellä (5,5 %).

Lomautettuna2 oli 1030 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 21 henkilöllä (2,1 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 656 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 333 hengellä (103,1 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,1 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 350 426 henkilöä. Lukumäärä nousi 31 840 henkilöllä (10 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,4 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (14,2 %) sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä (12 %). Ainoastaan toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä hakijamäärät olivat hienoisessa laskusuunnassa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1347 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 602 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 116 paikalla (9,4 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1004 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 343 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti eniten ammatteihin luokittelemattomassa työssä, jonka taustalla saattaa tosin olla meneillään oleva luokitusmuutos. Myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä muiden työntekijöiden osalta kysynnässä oli selvää kasvua. Palvelu- ja myyntityön osalta kehitystä selittävät myyjien ja lähihoitajien lisääntynyt kysyntä. Muiden työntekijöiden osalta selittävänä tekijänä ovat keittiö- ja ravintolapalveluiden avustavissa tehtävissä avautuneet työpaikat. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden avoinna olevat työpaikat vähenivät eniten.

Lisätietoja:

Timo Takala, erikoistutkija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 708

 


Regional information