Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

NTM-centralen i Södra Österbotten restaurerade nio forsar i Lestijoki ås nedre lopp (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under förhösten iståndsatte NTM-centralen i Södra Österbotten nio forsar i Lestijoki å i området av Kannus stad. Forsrestaureringarna ingår i det fiskeriekonomiska restaureringsprojektet i Lestijoki ås nedre lopp. Projektet är ett statligt garanterat arbete enligt vattenlagen baserat på upphävning av flottningsstadgan. I projektet som är förlagt till Kannus stad och Kalajoki (Himango) stad finns inalles 22 forsar att restaurera.

I restaureringarna utformades stenläggningen i forsfåran i syfte att förbättra kvaliteten i fiskarnas livsmiljö och öka antalet fiskar genom att samtidigt ta hänsyn även till åns natur- och kulturvärden samt användningsformer. Arbetet utfördes med grävmaskin. WMOY från Toholampi har varit entreprenör i arbetet.

Vattenföringsläget under denna höst gynnar restaureringar. I augusti–september var vattenflödet i Lestijoki å lågt under sju veckors tid utan avbrott och som en följd av detta framskred restaureringen snabbt och i gott samarbete med markägarna och invånarna längs ån. År 2014 restaurerades Riutankoski, Karjakoski, Saarikoski, Jäväjänkoski, Heiniemenkoski, Valvatinkoski, Niemosenkoski, Pesolankoski och Kattilankoski.

Restaureringarna fortsätter sommaren 2015 då det är lågt vatten, vilket sannolikt inträffar i juli–augusti. Målet är att projektet ska bli färdigt år 2015.

Mer information:

  • Tommi Seppälä, tfn 0295 027 932

Regional information