Situation för ansökningar 4.3.2024

  • Mottagna ansökningar 32 144
  • Positiva beslut fattats 26 793
  • Negativa beslut fattats 3 804
  • För närvarande behandlas ansökningar som har kommit fram i november 2023.

Mer information

Uppdaterad: 05.03.2024