Ansökningstid 18.10. - 30.11.2022.

NTM-centralens experter för fiskeritjänster

Uppdaterad: 17.11.2023