Regional information

Nyheter 2022

Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle

Suomessa louhittiin yhdeksästä metallimalmikaivoksesta malmia ja sivukiveä yhteensä 86,6 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Tästä malmien osuus oli 33,2 milj. tonnia. Malminlouhinnan määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 16,3 miljoonaa tonnia. EU:ssa valmistellaan kriittisten raaka-aineiden asetusta, jonka tavoitteena on nostaa omavaraisuutta, teollisuuden jalostusastetta sekä lisätä kierrätystä.

Digitalisaation vahvistuminen ja vihreän siirtymän monet toimet lisäävät raaka-aineiden kysyntää. Suomi on merkittävä kaivostuotannon maa EU:ssa. Globaali osuutemme useimpien tuotettavien metallien kaivostuotannosta on alle prosentin. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota osoittivat Euroopan haavoittuvuuden toimitusketjujen häiriötilanteissa. 

EU:n kriittisten aineiden aloitteen valmistelu edennyt nopeasti. Pyrkimyksenä on saada asetus voimaan pian. Asetuksella päivitetään jo olemassa oleva kriittisten raaka-aineiden luettelo. Siinä myös määritellään suppeampi strategisten raaka-aineiden luettelo sellaisista raaka-aineista, joiden strateginen merkitys katsotaan suurimmaksi ja tuotannon lisääminen haastavimmaksi. Suomessa toimii useita kaivoksia, joissa tuotetaan kriittisiä tai strategisia raaka-aineita. Myös useita uusia kaivoshankkeita ja malminetsintää kohdistuu näitä raaka-aineita sisältäviin mineraaliesiintymiin. Strategisten raaka-aineiden luetteloon on ehdotettu sisällytettävän muun muassa kupari ja koboltti.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön kaivosalan toimialaraportista. Raportti kuvaa toimialan kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Lue lisää

Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle (tem.fi)