Navigeringsmeny
HAM Talous ja elinkeinoelämä

Talous ja elinkeinoelämä – Häme

 

Tietopalvelu ja ennakointi Hämeen ELY-keskuksessa

 

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu. Julkaisuun kootaan ELY-keskuksen yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Julkaisut löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön sivulta:

Alueelliset kehitysnäkymät –katsaukset:


Rahoituskatsaukset

Hämeen ELY-keskus kokoaa puolivuosittain yhteenvedon myöntämästään rahoituksesta.

Uppdaterad: 28.08.2023