Navigeringsmeny
HAM Organisaatio

Organisaatio – Häme

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
Puhelinvaihde: 0295 025 000

Ylijohtaja Tommi Muilu

Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut

Ylijohtaja Tommi Muilu

 • Rahoitusyksikkö
  Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen
 • Maksatus- ja tarkastusyksikkö
  Yksikön päällikkö Jaana Urpalainen

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

E-vastuualuejohtaja Vesa Jouppila

 • Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö
  Yksikön päällikkö Kari Sartamo
 • Maaseutuyksikkö
  Yksikön päällikkö Kari Kivikko

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (Y-vastuualue)

Ylijohtaja Tommi Muilu

 • Luonnonvarayksikkö
  Vs. yksikön päällikkö Elina Mäkäläinen
 • Ympäristöyksikkö
  Yksikön päällikkö Annu Tulonen

Poikkihallinnolliset yksiköt

 • Johdon tuki ja yhteiset palvelut -yksikkö
  Vs. yksikön päällikkö Minna Laherto

Hallintoasiat

 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
  KEHA

  Hallintojohtaja Juha Tuukkanen

Etelä-Suomen suuralueen yhteiset rahoitus- ja maksatuspalvelut

Etelä-Suomen suuralueen (Hämeen ELY-keskuksen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen) yhteisiä rahoitus- ja maksatuspalveluja hoitavat rahoitusyksikkö sekä maksatus- ja tarkastusyksikkö.

Uppdaterad: 04.01.2023