Navigeringsmeny
SAT Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - Satakunta

Satakunnan ELY-keskuksen tulosohjaukseen liittyvät tulossopimukset sekä suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Tulossopimukset

Satakunnan ELY-keskuksen tulossopimus 2022 (pdf)

Seurantatiedot

ELY-keskusten toimintakertomuksen sisältävä tilinpäätös 2021 (doria.fi)

Valtionhallinnon tulossopimuksiin ja tilinpäätöksiin voi tutustua internetissä Netra-palvelussa. Netra on julkinen palvelu, joka tarjoaa erityisesti valtioneuvoston tarpeisiin informaatiota valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palvelua kehittää ja ylläpitää Valtiokonttori.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston sivuilta.