Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter


Statsborgen för likviditetslån kan sökas under tiden 7.2-31.3.2022. Statsborgen på likviditetslån kan beviljas sådana lantbruksföretag som har förutsättningar för kontinuerlig och lönsam verksamhet, men som tillfälligt har ekonomiska problem på grund av förändringar i verksamhetsmiljön eller på grund av exceptionella väderförhållanden. 

Läs mer om statsborgen på likividitetslån på Livsmedelsverkets hemsida:

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter