Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vägplanerna för förbättring av Förbindelsevägen och Alskatvägen på riksväg 8 och landsväg 724 har blivit klara och behandlingen av dessa inleds i enlighet med landsvägslagen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i samarbete med Vasa stad uppgjort vägplaner för förbättring av Förbindelsevägen och Alskatvägen (riksväg 8 och landsväg 724) på avsnitten riksväg 3– Smedsbyvägen och Storviken–Singsbyvägen. Riksväg 8 och landsväg 724 förbättras så att de får två körbanor och blir en huvudled för staden där dimensioneringshastigheten är 80 km/h. De nya avsnitten som uppgraderas till två körbanor ligger på avsnitten riksväg 3–Smedsbyvägen och Storviken–Gerbyvägen. Planerna hör samman med de tidigare vägplanerna för Förbindelsevägen och Alskatvägen, varvid det skapas ett enhetligt vägavsnitt med två körbanor mellan riksväg 3 och Gerbyvägen.

Vägplanerna blev färdiga i juni 2015. Det finns ännu inga beslut om när projektet ska genomföras. Projektet verkställs troligen stegvis i enlighet med finansieringsmöjligheterna. Budgeten för vägplanen som gäller förbättring av riksväg 8 på avsnittet riksväg 3–Smedsbyvägen är 32,0 M€ och för förbättring av landsväg 724 på avsnittet Storviken–Singsbyvägen 14,2 M€. Budgeten för förbättring av hela Förbindelsevägen är cirka 100 milj. euro.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har påbörjat behandlingen av vägplanen i enlighet med landsvägslagen. Utlåtanden om vägplanen begärs av olika myndigheter och intressegrupper. Vägplanen är samtidigt framlagd till allmänt påseende i en månads tid för inlämnande av eventuella anmärkningar. Vasa stad lägger fram vägplanen till påseende under perioden 21.9–20.10.2015 och kungör officiellt om ärendet separat.

Mer information om projektet ges av:

  • Finnmap Infra Oy: Lauri Harjula, tfn 09 8565 3832
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten: Janne Ponsimaa, tfn 0295 027 746
  • Vasa stad: Pertti Hällilä, tfn 040 581 3150

Liitteet:


Regional information