Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Testa om ditt företag berörs av producentansvar

Producentansvaret för avfallshanteringen berör uppskattningsvis cirka 15 000 finländska tillverkare, importörer och förpackare samt distansförsäljare. Nu om någonsin är det enkelt att testa om denna lagstadgade skyldighet också gäller ditt företag!

Många företag är omedvetet fripassagerare i producentansvarssystemet, som är en av hörnstenarna i den cirkulära ekonomin. Producentansvaret grundar sig på hela insamlings- och återvinningssystemet för ackumulatorer och batterier, bilar, alla förpackningar, papper, däck samt elektriska och elektroniska produkter.

Producentansvar innebär att tillverkare, importörer, förpackare och distansförsäljare är skyldiga att sköta insamlingen och materialåtervinningen av de produkter som de släpper ut på marknaden efter att produkterna tagits ur bruk. För ett företag är det enklaste sättet att sköta producentansvaret genom att ansluta sig till producentsammanslutningar enligt sina egna produktgrupper. De sköter insamlingen och återvinningen av produkterna samt rapporteringen till myndigheterna för företagets räkning.

– Förr eller senare når vår övervakning de företag som inte har skött producentansvaret, men det är naturligtvis trevligare för företaget att sköta ärendet på eget initiativ innan övervakaren tar kontakt. Vi övervakare ger gärna råd om skötseln av producentansvaret och även producentsammanslutningarna ger råd, tipsar överinspektör Satu Ala-Könni vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland övervakar att producentansvaret förverkligas i hela landet.

När företaget har att göra med ackumulatorer och batterier, bilar, förpackning, papper, däck eller elektriska och elektroniska produkter är det enkelt att kartlägga producentansvaret, till exempel genom att diskutera producentansvar med den egna chatboten Tuuri. Den finskatalande Tuuri kan ställa rätt frågor och hjälpa ditt företag vidare om det ser ut som om producentansvaret borde skötas.

Suomi.fi-tjänsten har också ett svenskspråkigt test med vilket man på en gång kan kartlägga alla tillstånd och skyldigheter som gäller företaget. Testet är inte exakt i fråga om producentansvaret, men det är riktgivande.

Testa

Läs mer

Ta kontakt