Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Öljyllä pilaantuneiden alueiden puhdistamisen rahoitus muuttuu - jatkossa tarjolla avustusta ELY-keskuksesta

Pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen voi hakea ELY-keskukselta valtionavustusta, ja jatkossa avustus palvelee myös öljyllä pilaantuneita kohteita. Tähän saakka öljyllä pilaantuneiden kohteiden selvityksiä ja puhdistuksia on rahoitettu öljysuojarahaston varoista muun muassa JASKA-hankkeessa ja Soili-ohjelmassa.

Kuva: Maaperä tai pohjavesi voi olla pilaantunut esimerkiksi teollisessa toiminnassa, sahatoiminnassa, jätteenkäsittelyssä tai ampumaratatoiminnassa. Kuva: Petri Heino / ELY-keskus.

Ympäristöministeriön yhteydessä toimiva öljysuojarahasto on myöntänyt erillistä rahoitusta öljyllä pilaantuneiden kohteiden selvittämiseen ja puhdistamiseen vuosina 1997–2021. Kaikkiaan rahaston varoin on tutkittu noin 1300 kohdetta ja puhdistettu noin 550 kohdetta. Öljysuojarahasto ei vastaanota enää uusia hakemuksia, mutta käynnissä olevat kohteet toteutetaan loppuun.

Suomessa kymmeniä tuhansia riskialueita

Pilaantuneille kohteille voi hakea ELY-keskukselta avustusta maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai puhdistamiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää, kun toimenpiteet ovat perusteltuja terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi.

Valtionavustuksen ehtona on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava avustuksen hakijalle ilmeisen kohtuutonta. Avustusta myöntää koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Maaperän tilan tietojärjestelmään kirjattujen tietojen perusteella Suomessa on kymmeniä tuhansia mahdollisesti pilaantuneita alueita. Maaperä tai pohjavesi voi olla pilaantunut esimerkiksi teollisessa toiminnassa, sahatoiminnassa, jätteenkäsittelyssä tai ampumaratatoiminnassa. Öljyllä maaperä tai pohjavesi on voinut pilaantua lisäksi esimerkiksi polttoaineiden jakelu-, huoltamo- ja korjaamotoiminnassa sekä lämmitysjärjestelmän öljyvahingon vuoksi.

Lue lisää

Lisätietoja valtionavustuksesta

Kari Pyötsiä

projektipäällikkö

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

kari.pyotsia@ely-keskus.fi

​0295 036 372​