Navigointivalikko

Kalojen ja rapujen istuttaminen - Ingressi

Kalojen ja rapujen istuttaminen

ELY-keskus koordinoi toimialueensa kala- ja raputalouden kehittämistä. Ennen kala- tai rapuistutuksia tulee varmistaa mahdollinen luvan tarve.

Kalojen ja rapujen istutukset, jotka ilmeisesti heikentävät luonnon monimuotoisuutta vaarantamalla luonnossa esiintyvän kala- tai rapulajin tai muun lajin tai näiden kannan säilymisen, ovat kiellettyjä. Kalojen istuttaminen on sallittu ainoastaan, jos kyseessä olevan lajin tai kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Uuden lajin tai kannan kotiutusistutukseen sekä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos istutus ei vaikeuta kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista eikä vaaranna kohdevesistön kala- tai rapukannan elinvoimaisena säilymistä taikka luonnon monimuotoisuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää istutusten tekemisen sellaisesta vesistöstä tai vesiviljelylaitoksesta, johon liittyy riski kala- tai raputautien leviämiseen luonnonvesiin

Kaikista tehdyistä istutuksista on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa istutusrekisteriin.

Kalatalousviranomaiselta voi kysyä neuvoja oikean kala- ja rapulajin ja kannan valinnasta ja sopivista istutustiheyksistä sekä siitä, kannattaako istutus ylipäätään.

Istutustoimintaa ohjaa nykyään myös valtioneuvoston periaatepäätöksellä hyväksytty vieraslajistrategia.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024