Navigointivalikko
Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
 • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Keski-Suomi

 

​​​​​​​Alueellisia hankkeita koskevat hakumenettelyt ja -ohjeet löydät alempaa tältä sivulta.

 

Ajankohtaista​​​​​​​

TIEDOTE 11.8.2020: Maaseuturahaston tilannekatsaus

TIEDOTE 18.3.2020: Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin

Hankevaikuttavuuden tulostaulu on tarkoitettu kaikkien hanketoiminnassa tavalla tai toisella mukana olevien avoimeen käyttöön. Tulostaulu mahdollistaa vuorovaikutuksen, merkintöjen helpon selailun ja kommentoinnin. Kommenteissa voi myös kysyä lisää, haastaa kollegaa tai viedä ajatusta eteenpäin. ELY-keskus toivoo tulostaululle havaintoja, oivalluksia, tuloksia, vaikutuksia ja asiakkaiden palautteita, niitä ihan pieniäkin. Tulostaululle pääset tästä.

Uutiskirjeet

Maaseutukuulumisia joulukuu 2019

Maaseutukuulumisia kesäkuu 2019

Maaseutukuulumisia joulukuu 2018

Maaseutukuulumisia toukokuu 2018

Maaseutukuulumisia joulukuu 2017

 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 kautta rahoitetaan maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteutetaan hanke- ja yritystukien osalta alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien kautta.

Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman "Sykettä Suomen sydämestä" 2014 – 2020 neljä painopistettä ovat:

 • Uudistuva yrittäjyys
 • Monimuotoinen maaseutuasuminen
 • Metsistä on moneksi
 • Potkua maatalousyrittämiseen.

Lisäksi alueen kehittämiseen liittyvät oleellisesti paikallisesti painottuvat kehittämistoimet, joita ovat lähitalouden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä nuorten saaminen maaseudun voimavaraksi. Paikallisesti painottuvien kehittämistoimien tukemisessa Leader-ryhmillä ovat merkittävä rooli.

Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa ja alueellisessa kehittämissuunnitelmassa määritellyt painopisteet antavat suuntaviivat rahoituksen kohdentamiselle.

Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategia ohjelmakaudelle 2014 - 2020 (pdf, 1,0 Mt)

Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma "Sykettä Suomen sydämestä" 2014 -  2020 (pdf, 2,0 Mt) ja siihen 1.6.2017 voimaan tullut rahoitussuunnitelman muutos.

Kartta: Kaupunki-maaseutu -rajaus Keski-Suomessa (Jyväskylä)

 

 

Alueellisia hankkeita koskevat hakumenettelyt ja -ohjeet:

 

Käytännön tietosuojaohjeita hanketoimijoille voit lukea täältä.

Hakeminen, valintajaksot ja valintaperusteet

Tukien hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Kirjautumiseen tarvitaan Katso-tunniste. Aloittava yrittäjä voi jättää hakemuksen ilman Katso –tunnistetta. Hyrrä toimii parhaiten Firefox ja Chrome -selaimilla.

Apuna hakemuksen tekemisessä voi käyttää esim. hankesuunnitelmalomaketta 3306B, jossa on samat kysymykset kuin Hyrrässä. Lomakkeesta  tiedot voi kätevästi kopioida Hyrrä-järjestelmään. Lisäksi ELY-keskuksessa on laadittu kustannusarviopohja, jota suositellaan käytettäväksi tukihakemuksen liitteenä.

ELY-keskus neuvoo asiakkaita tukien hakemisessa (yhteyshenkilötiedot löytyvät kohdasta "Lisätietoja antavat"). Ohjeita sähköiseen hakuun löytyy myös alueellisista linkeistä tämän sivun oikeasta reunasta.

Tukea voi hakea myös paperilomakkeella, mutta ELY-keskus toivoo sähköistä hakumenettelyä, jos se vain suinkin on mahdollista. Paperiset lomakkeet löytyvät suomi.fi-palvelusta. Linkit lomakkeisiin löytyvät alueellisista linkeistä tämän sivun oikeasta reunasta.

Hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.

Kun valintajakso päättyy, tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen; parhaat hankkeet rahoitetaan.

Jäljellä olevat valintajaksot ohjelmakaudella 2014-2020:

Yritystuet

 • 1.10. - 31.10.2020
 • 1.11. - 30.11.2020
 • 1.12.2020 - 22.1.2021

Yritysryhmähankkeet

 • 1.10. - 31.10.2020
 • 1.11. - 30.11.2020
 • 1.12.2020 - 22.1.2021

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishankkeet (kokeellinen kehittäminen, julkinen rahoitus 60 %)

 • 1.10. - 31.10.2020
 • 1.11. - 30.11.2020
 • 1.12.2020 - 22.1.2021

Kehittämishankkeet (muut kuin edellä mainitut):

 • 1.10. - 30.11.2020
 • 1.12.2020 - 22.1.2021

Virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperihakemukset on toimitettava klo 16.15 mennessä. Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, paperisia hakemuksia voi tällöin toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15. asti.

Edellä esitettyjen hanketukien valintajaksojen lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus voi järjestää kohdennettuja teemahakuja, joiden hakuajoista ja valintajaksoista tiedotetaan erikseen.

Valintaperusteet:

Hankkeiden valinnassa noudatetaan avointa valintamenettelyä ja valinnassa on käytössä valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintaperusteet. Sekä hanke- että yritystukien valintaperusteet löytyvät alueellisista linkeistä tämän sivun oikeasta laidasta.

Hankkeiden tulee toteuttaa Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteita.

Kartta tukialuerajauksesta löytyy sekä alueellisesta suunnitelmasta että erillisestä linkistä ylempää tältä sivulta.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus ei tule vireille ennen kuin siinä on esitetty seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat asiakirjat:

1) tuen hakija;

2) hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke;

3) toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus;

4) haetun tuen määrä;

5) yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma;

6) haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.

Vireilletulosta ilmoitetaan hakijalle sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt vireilletulotarkastuksen. Vireilletulotarkastus tehdään pääsääntöisesti muutaman päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä järjestelmään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Aloittaminen on määritelty maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) 30 ja 31 §:ssä.

 

Muun julkisen rahoituksen osuus Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa 1.11.2019 alkaen:

(Muu julkinen rahoitus = muu valtion rahoitus kuin MMM:n hallinnonalalle valtion talousarviossa osoitettu EU-hankkeiden vastinraha sekä kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön rahoitus).

Kehittämishankkeet:

 • Hankkeisiin ei pääsääntöisesti vaadita muuta julkista rahaa.

Yleishyödylliset investointihankkeet:

 • Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin yleishyödyllisiin investointihankkeisiin edellytetään muuta julkista rahaa valtioneuvoston asetuksen 1174/2014 (muut. 539/2015) 10c § 1. mom. edellyttämällä tavalla vähintään 30 % hankkeen julkisesta rahoituksesta.

 • Yksityisoikeudellisten yhteisöjen hakemiin investointihankkeisiin ei pääsääntöisesti vaadita muuta julkista rahaa.

Vesihuolto- ja laajakaistahankkeet:

 • Vesihuoltoon kohdistuviin investointihankkeisiin edellytetään pääsääntöisesti 20 % muuta julkista rahaa.
 • Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuviin investointihankkeisiin ei vaadita muuta julkista rahaa.

 

Lisätietoja antavat:

Alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma

 • Maaseutuasiantuntija Veli Koski, p. 0295 024 563
 • Maaseutuyksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, p.0295 024 577

Hanketuet

 • Maaseutuasiantuntija Veli Koski, p. 0295 024 563
 • Rahoitusasiantuntija Risto Janhunen p. 029 024 549

Yritystuet

 • Yritysasiantuntija Panu Kässi, p. 0295 024 567
 • Maaseutukoordinaattori Tiia Rantanen, p. 295 024 999

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


INFOTILAISUUKSIEN MATERIAALIT

Laajakaistahankkeiden rahoitusinfo 24.5.2017

 

Yritysrahoitusinfo 19.1.2016

 • Ohjelma
 • Maaseutuohjelman yritystuet; tukialue ja yleistä tietoa
 • Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla
 • Yritystoiminnan kehittäminen hanketuilla; Case Euroja ja elämyksiä! sekä Virtaa vientiin ja verkostoihin
 • Katsaus yritysrahoitukseen
 • Esite: 10 faktaa Keski-Suomen maaseutuohjelman yritysrahoituksesta

 

Rahastojen yhteinen info-tilaisuus rahoituksen hausta Keski-Suomessa 12.6.2015, materiaalit:

Maaseudun hanketuet

Kaikki aineistot Keski-Suomen liiton sivuilla.

 

Maaseudun hanketukien rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa 2014-2020 / infotilaisuus 27.5.2015, materiaalit:

 

Info- ja verkostoitumistilaisuus: Maaseutuohjelman toteutus Keski-Suomessa 12.2.2015, materiaalit:

 

Maaseudun hanketuet 2014-2020, infotilaisuus 14.11.2014, materiaalit:

 

 

Ohjelmakausi 2007-2013

Maaseudun kehittämistä toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella. Kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistää maaseutualueiden asukkaiden elämänlaatua ja monipuolistaa maaseudun elinkeinoelämää sekä kannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön. Keski-Suomessa kehittämistä ja rahoitusvalintaa ohjaavat Keski-Suomen maaseutuohjelma ja Keski-Suomen maaseutustrategia sekä alueelliset valintakriteerit ja rahoituslinjaukset.

Tutustu tarkemmin:

Keski-Suomen maaseutuohjelma 2007 - 2013 (pdf)

Keski-Suomen maaseutustrategia 2030 (pdf)

Keski-Suomen maaseutustrategia 2030 (pdf)