Yrityksen kehittämisavustus

KuvituskuvaKehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehittämiseksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Infograafi: Yrityksen kehittämisavustuksen prosessikaavio. 1. Alustava suunnittelu, tarvittaessa kehittämiskartoitus tai Analyysi. 2. Hakemus ja hankesuunnitelma. 3. Hakemuksen käsittely ja päätös. 4. Hankkeen toteuttaminen. 5. Maksatuksen haku. 6. Maksatuspäätös. 7. Palaute. 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi.Hakeminen

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen hakemisesta ja rahoituksesta:

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. ELY-keskuksen asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelmasi valmisteluun. Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista.

 


       EU-logo             Vipuvoimaa-logo

TIETOA ALUEELTA

Yrityksen kehittämisavustus - Etelä-Pohjanmaa

Ennen kehittämisavustushakemuksen jättämistä ota yhteyttä ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan, jolta saat lisätietoja hankkeen rahoitusmahdollisuuksista.

  • yritysasiantuntija Leena Foudila, puh. 0295 027 545
  • yritysasiantuntija Hilkka Huhtamäki, puh. 0295 027 557

Maksatusasioissa sinua palvelee

  • maksatusasiantuntija Kati Laitala, puh. 0295 028 656

Tutustu myös sivun oikessa reunassa oleviin sähköisiin asiointiohjeisiin ja alueellisiin  linkkeihin, joista löytyvät rahoituslinjaukset ja -esitteet.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

  OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN

  Ota yhteyttä ELY-keskuksen
  asiantuntijaan jo hankkeen
 
suunnitteluvaiheessa ennen
  hakemuksen jättämistä

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI
 

  TEE RAHOITUSHAKEMUS

  1. Lue hakuohjeet

  2. Mene hakemukseen
     
(Katso-tunnistautuminen)

 

  TEE MAKSATUSHAKEMUS

  1. Lue hakuohjeet

  2. Mene hakemukseen
      (Katso-tunnistautuminen)

 

Bannerilinkki: team.finland.fi/etusivu